Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Opis działalności

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr 12/II/93. Spółka działa w oparciu o umowę Spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 07.05.1993 r. (za Rep. A 754/1993.).

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 15.955.200,00 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. Wydział Gospodarczy z dnia 08.06.1993 r. dokonano wpisu Spółki do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 713.

W związku z wejściem z dniem 01.01.2001r. przepisów ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz.1037) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 11 został wpisany w Sądzie Rejestrowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.06.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000113970. Zgłoszenia rejestracji podatkowej dokonano w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie otrzymując numer identyfikacyjny NIP 769-000-34-96.

Spółka zarejestrowana jest w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym jako podmiot samodzielny i samofinansujący, wobec czego otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej nr Regon 590286692.

Akt założycielski Spółki, tekst jednolity na dzień 01.01.2019 r.:

akt_zalozycielski.pdf akt_zalozycielski.pdf

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności