Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Kary

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Bełchatowie

w związku z uchwałą nr X/63/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa

realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż:

 1. Ustala się opłaty dodatkowe, które pobierane będą w razie naruszenia przepisów porządkowych obowiązujących pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej określonych w Regulaminie Przewozu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie o przewozie rzeczy i zwierząt oraz spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
 2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę kwotę 2,60 brutto (jako równowartość ceny biletu jednorazowego normalnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2015 r.) w następujący sposób:
  1. jako 20-krotność tej kwoty - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
   1. rzeczy lub zwierząt - naruszeniem przepisów porządkowych,
   2. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;
  2. jako 150-krotność tej kwoty - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
 3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust. 3 obniża się o 30%.
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności