Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Zamówienia publiczne

 

Regulamin przetargowy

Regulamin przetargowy można pobrać z poniższego linku.

Do pobrania:

regulamin.pdfRegulamin przetargowy


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu dwustopniowego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp
na realizację zadania pod nazwą

Dostawy oleju napędowego

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. dostaw oleju napędowego.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 01.07.2021 r. do godz. 12.00, w sposób elektroniczny, określony w SWZ, na ades: biuro@mzk.belchatow.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

SIWZ_2017.pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia

 

zal_1_oswiadczenie_2017.pdf Załącznik nr 1 do SWZ - Oświadczenie

zalacznik_nr_1.docx Załącznik nr 1 - Oświadczenie (plik edytowalny)

 

zal_2_oferta_2017.pdf Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

zalacznik_nr_2.docx Załącznik nr 2 - Formularz oferty (plik edytowalny)

 

zal_3_umowa_2017.pdf Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy

 


Informacja z sesji otwarcia ofert w I etapie przetargu dwustopniowego na dostawy oleju napędowego

            Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2021 r. do godz. 12.00 wpłynęły dwie oferty. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W planowanym czasie, tj. dnia 02.07.2021 r. o godz. 12.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert na jawnej sesji Komisji Przetargowej.

Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Wartość zamówienia (brutto)

Wartość zamówienia (netto)

Upust/Marża (zł)

1

MKAJ Skorupa

Sp. z o. o.

Ul. Traktorowa 109

91-203 Łódź

845.748,00

687.600,00

- 0,29

2

PETROJET

Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

847.962,00

689.400,00

- 0,28

 


Informacja z sesji otwarcia ofert w II etapie przetargu dwustopniowego na dostawy oleju napędowego

            Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. przedstawia informację z sesji otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 07.07.2021 r. do godz. 14.00 wpłynęły dwie oferty. Po terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W planowanym czasie, tj. dnia 08.07.2021 r. o godz. 14.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert na jawnej sesji Komisji Przetargowej.

Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Wartość zamówienia (brutto)

Wartość zamówienia (netto)

Upust/Marża (zł)

1

MKAJ Skorupa

Sp. z o. o.

Ul. Traktorowa 109

91-203 Łódź

845.748,00

687.600,00

- 0,29

2

PETROJET

Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

841.320,00

684.000,00

- 0,31

 


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. informuje o wyborze w postępowaniu na dostawy oleju napędowego na rok 2021/2022 oferty firmy PETROJET Sp. z o. o. Wartość zamówienia brutto na dzień składania ofert wynosi 841 320,00 zł, zaoferowany upust to -0,31 zł.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności