Telefon kontaktowy: 44 633 37 81
 

Zamówienia publiczne

Regulamin przetargowy

Regulamin przetargowy można pobrać z poniższego linku.

Do pobrania:

regulamin.pdfRegulamin przetargowy


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu dwustopniowego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp
na realizację zadania pod nazwą

Dostawy oleju napędowego

Działając w trybie przetargu dwustopniowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o. o. załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa MZK Sp. z o. o. Nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 r. zapraszamy do składania ofert wstępnych w postępowaniu dot. dostaw oleju napędowego.

Szczegółowe informacje odnośnie istotnych warunków zamówienia, w szczególności: terminu wykonania, kryterium oceny ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Oferty prosimy składać do dnia 29.05.2024 r. do godz. 14:00, w sposób elektroniczny, określony w SWZ, na ades: biuro@mzk.belchatow.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

SWZ.zip Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 


 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności